Indlæser billeder
Header Image
Apollo Food

Webbetingelser

WEBBETINGELSER

BEMÆRK: Denne juridiske meddelelse gælder for hele indholdet af webstedet under domænenavnet www.apollofood.eu (websted) og for enhver korrespondance via e-mail mellem os og dig. Læs disse betingelser omhyggeligt, inden du bruger webstedet. Brug af webstedet indikerer, at du accepterer disse betingelser. Hvis du ikke accepterer disse betingelser, skal du ikke bruge webstedet. Denne meddelelse er udstedt af Essential Cuisine (Company).

VIGTIG JURIDISK BEMÆRKNING

1. INTRODUKTION

1.1 Ved at få adgang til nogen del af webstedet anses du for at have accepteret denne juridiske meddelelse fuldt ud. Hvis du ikke accepterer denne juridiske meddelelse fuldt ud, skal du forlade webstedet med det samme.

1.2 Virksomheden kan til enhver tid revidere denne juridiske meddelelse ved at opdatere denne udstationering. Du bør tjekke webstedet fra tid til anden for at gennemgå den daværende aktuelle juridiske meddelelse, fordi det er bindende for dig. Visse bestemmelser i denne juridiske meddelelse kan erstattes af udtrykkeligt udpegede juridiske meddelelser eller vilkår, der findes på bestemte sider på webstedet.

2. LICENS

2.1 Du har kun tilladelse til at udskrive og downloade ekstrakter fra webstedet kun til din egen ikke-kommercielle brug.

2.2 Medmindre andet er angivet, ejes ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til alt materiale på webstedet (inklusive uden begrænsning fotografier og grafiske billeder) af selskabet eller dets licensgivere. Med henblik på denne juridiske meddelelse er enhver brug af ekstrakter fra webstedet bortset fra i overensstemmelse med punkt 2.1 til ethvert formål forbudt, medmindre du har fået vores forudgående skriftlige tilladelse. Hvis du overtræder nogle af betingelserne i denne juridiske meddelelse, ophører din tilladelse til at bruge webstedet automatisk, og du skal øjeblikkeligt ødelægge alle downloadede eller trykte uddrag fra webstedet.

2.3 Med forbehold af bestemmelse 2.1, må ingen del af hjemmesiden reproduceres eller opbevares på noget andet websted eller være inkluderet i et offentligt eller privat elektronisk opsamlingssystem eller -tjeneste uden selskabets forudgående skriftlige tilladelse.

3. TILGANG

3.1 Mens virksomheden bestræber sig på at sikre, at webstedet normalt er tilgængeligt 24 timer i døgnet, er selskabet ikke ansvarligt, hvis webstedet af en eller anden grund ikke er tilgængeligt på ethvert tidspunkt eller i nogen periode.

3.2 Adgang til webstedet kan suspenderes midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemsvigt, vedligeholdelse eller reparation eller af grunde, der er uden for selskabets kontrol.

4. BESØKERSMATERIALE OG GÆLD

4.1 Bortset fra personligt identificerbare oplysninger, der er dækket af vores politik til beskyttelse af personlige oplysninger, skal ethvert materiale, du overfører eller sender til webstedet, betragtes som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Virksomheden har ingen forpligtelser med hensyn til sådant materiale. Virksomheden og dets designere er frie til at kopiere, videregive, distribuere, inkorporere og på anden måde bruge sådant materiale og alle data, billeder, lyde, tekst og andre ting, der er nedfældet deri til ethvert og alle kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

4.2 Det er ikke tilladt at overføre ethvert materiale til hjemmesiden:

(a) som du ikke har opnået alle nødvendige licenser og / eller godkendelser for; eller

(b) som udgør adfærd, der kan betragtes som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde være i strid med loven om eller krænke tredjeparts rettigheder i ethvert land i verden; eller

(c) som er teknisk skadelig (herunder, uden begrænsning, beskadigede data eller anden ondsindet software eller skadelige data).

4.3 Du må ikke misbruge webstedet (inklusive, uden begrænsning, ved at hacke).

4.4 Virksomheden samarbejder fuldt ud med enhver retshåndhævende myndighed eller retsafgørelse, der anmoder eller instruerer virksomheden om at afsløre identiteten eller lokalisere nogen, der udstiller materiale i strid med punkt 4.2 eller punkt 4.3.

5. LINKS TIL OG FRA ANDRE WEBSITES

5.1 Links til tredjepartswebsteder på webstedet leveres udelukkende for din bekvemmelighed. Hvis du bruger disse links, forlader du webstedet. Virksomheden har ikke gennemgået alle disse tredjepartswebsteder og kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for disse websteder eller deres indhold eller tilgængelighed. Virksomheden tilslutter sig derfor ikke eller fremsætter nogen repræsentationer om dem, eller noget materiale der findes der, eller nogen resultater, der kan opnås ved at bruge dem. Hvis du beslutter at få adgang til nogen af ​​tredjepartswebsteder, der er knyttet til webstedet, gør du det helt på din egen risiko.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE

6.1 Mens virksomheden bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på webstedet er korrekte, garanterer selskabet ikke nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​materialet på webstedet. Virksomheden kan til enhver tid foretage ændringer på materialet på webstedet eller på de produkter og information, der er beskrevet i det uden forudgående varsel. Materialet på hjemmesiden kan være forældet, og virksomheden forpligter sig ikke til at opdatere sådant materiale. Det må ikke betragtes som etablering af kontraktmæssige eller andre forpligtelser, der er bindende for os eller nogen af ​​vores koncerns datterselskaber.

6.2 Materialet på webstedet leveres "som det er" uden nogen betingelser, garantier eller andre vilkår af nogen art. I det maksimale omfang, som loven tillader, giver virksomheden dig derfor webstedet på grundlag af, at virksomheden udelukker alle repræsentationer, garantier, betingelser og andre vilkår (herunder, uden begrænsning, de betingelser, der følger af loven af ​​tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet og brugen af ​​rimelig pleje og dygtighed) som, men for denne juridiske meddelelse, kan have virkning i forhold til webstedet.

7. ANSVAR

7.1 Virksomheden, enhver anden part (uanset om de er involveret i oprettelse, produktion, vedligeholdelse eller levering af hjemmesiden) og nogen af ​​selskabets koncernselskaber og de officerer, direktører, ansatte, aktionærer eller agenter i nogen af ​​dem, udelukker alt ansvar og ansvar for ethvert beløb eller slags tab eller skade, der kan resultere i dig eller en tredjepart (herunder uden begrænsning, direkte, indirekte, straffende eller følgeskader eller skader eller tab af indkomst, overskud, goodwill, data, kontrakter , brug af penge, eller tab eller skader, der stammer fra eller er forbundet på nogen måde til forretningsafbrydelse, og hvad enten det er i erstatning (herunder uden begrænsning uagtsomhed), kontrakt eller på anden måde) i forbindelse med hjemmesiden på nogen måde eller i forbindelse med brugen, manglende evne til at bruge eller resultaterne af brugen af ​​webstedet, websteder, der er knyttet til webstedet eller materialet på sådanne websteder, herunder, men ikke begrænset til tab eller skade på grund af vira, der kan inficere dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller browsing på webstedet eller din download af materiale fra webstedet eller websteder, der er knyttet til webstedet.

7.2 Intet i denne juridiske meddelelse må udelukke eller begrænse virksomhedens ansvar for ethvert ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

7.3 Hvis din brug af materiale på webstedet resulterer i behovet for service, reparation eller korrektion af udstyr, software eller data, påtager du dig alle omkostninger hertil.

8. REGERING FOR LOV OG JURISDIKTION

Denne juridiske meddelelse styres af og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov. Tvister, der opstår i forbindelse med denne juridiske meddelelse, er underlagt den engelske domstols eksklusive jurisdiktion.

Kom i kontakt

Har du et spørgsmål? Vi er her for at hjælpe dig Hvorfor ikke sende os et spørgsmål ved hjælp af vores online formular

Stil et spørgsmål >
© Ophavsret 2021 Apollo.
Alle rettigheder forbeholdes.